top of page

סדרת התקליטורים של המקהלה הקאמרית תל-אביב כוללת מבחר איכותי ביותר של יצירות למקהלה ותזמורת מהבארוק ועד ימינו.

ההקלטות נערכו בעת קונצרטים בארץ ובחו"ל.

לרכישה: טליה עציון - 054-4345664

אדמה

שירת הארץ במיטבה למן 'התקווה' ועד מתי כספי. תקליטור יחיד במינו הכולל ביצועי בכורה ל'אדמה' של עודד זהבי ולקנטטה הכפרית של דוד זהבי.

גורל Destiny

גורלו הטראגי של האדם בשתי יצירות מופת של בראהמס: 'שירת הגורל' ו'שיר קבורה' לצד יצירתה המרגשת של המלחינה הצעירה אביה קופלמן

'מגניפיקט עברי' העוסקת  בגורלה הטראגי של האישה: עקרות, סבל הלידה ומות הילד.

תפילה  Prayer

ה'קנטטה הכורלית' של מנדלסון, ה'סטאבט מאטר' של ריינברגר וה'מגניפיקט' של צ'ימרוזה לצד יצירתו המיוחדת של עודד זהבי 'אלי שמע תחינתי' המבוססת על טקסט שחיברה המשוררת היהודייה הצעירה ממרוקו, פריחא בת יוסף אשר מתה על קידוש השם במאה ה 18.

מיסה קריאולה Misa Criolla

יצירתו האלמותית של אריאל רמירז בביצוע אותנטי בהשתתפותו של המלחין עצמו בנגינה בפסנתר, לצד המיסה היפהפייה של אסטבאן סאלאס, מלחין קובני מהמאה ה 18.

מיסה קריאולה Misa Criolla DVD

חגיגה לעיניים ולאוזניים! מיסה קריאולה ושירי

'חג המולד שלנו' של אריאל רמירז בהשתתפותו

של המלחין בנגינה בפסנתר ובהנחיית אהוד מנור.

bottom of page